Zuzana Štelbaská

Čítanka Nezábudka

V tejto čítanke sa nachádzajú dva moje texty:

Dafnia

Rozprávka o Petrovi, ktorý vyrástol

Autorkou celej publikácie je Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová

Čítanka pre 1. ročník ZŠ z edície Nezábudka plynule nadväzuje na dve časti šlabikára z rovnomennej edície a je určená na prácu počas čítankového obdobia. Nachádzajú sa v nej rôznorodé, pútavé texty známych i menej známych autorov detskej literatúry. Sú rozdelené podľa jednotlivých tém (škola, rodina, príroda, "všetko ostatné"). Každú tému uvádza príbeh o Ele a Vilovi, takže deti môžu ďalej čítať o zážitkoch svojich obľúbených postavičiek. Texty sú primeranej dĺžky vzhľadom k veku a schopnostiam detí danej vekovej kategórie. Dlhšie texty sú rozdelené na dve časti. Pod každou časťou sa potom nachádza ilustrácia alebo otázky viažuce sa k prečítanej časti príbehu. Texty v čítanke sú rôznorodé – básničky, riekanky, hádanky i prozaické texty. Úlohy sú opäť zamerané na rozvíjanie schopnosti čítať s porozumením, ale aj na ďalšie zručnosti a schopnosti, ktoré si má dieťa podľa iŠVP počas prvého ročníka osvojiť. 

Používaním stránok prevádzkovaných na //www.zuzanastelbaska.sk/ súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac informácií